Dokąd zmierzasz Donaldzie w swoim postępowaniu..??

By nie być gołosłowny  : 

Rząd Tuska ewidentnie łamie prawo..
jest decyzja sądu w sprawie powołania zarządu TVP przez Sienkiewicza.

9 stycznia sędzia Tomasz Kosub z Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie o oddaleniu wniosku złożonego przez uzurpatorów powołanych przez pułkownika Sienkiewicza. 

Wskazano w nim, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2016 roku, w którym wskazano, że pozbawienie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji kompetencji dotyczących powoływania władz TVP i innych mediów publicznych jest niezgodne z konstytucją, nie daje podstaw do tego, by Rada Ministrów mogła mieć prawo do obsadzania władz mediów. Dodatkowo, podkreślono, że "w kontekście powyższego nie można w żaden sposób wnioskować, iż przywoływany wyrok mógłby stanowić podstawę do zakwestionowania samej Rady Mediów Narodowych jako organu powołującego organy wnioskodawc". 

W dokumencie czytamy też, że "uchwała o powołaniu przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy członków rady nadzorczej spółki i uchwała rady nadzorczej o powołaniu zarządu spółki zostały podjęte przez organ nieuprawniony zgodnie z wyżej przywołanymi przepisami UKRRiTV, a także, z uwagi na zapisy statutu TVP, zgodnie z przepisami samego KSH". 

Pytać należy dokąd to wszystko zmierza..??

Wczoraj Tusk przy pomocy siły przejął media  dzisiaj zajmuje siedzibę prezydenta RP jutro siepacze Tuska przyjdą do zwykłego obywatela  bo będzie niewygodny dla jego ekipy..!!

Pytać należy  dokąd to wszystko zmierza.. Do czego dąży dąży Tusk..?? Dlaczego tak uparcie dąży do konfrontacji ?? A może jest to celowe działanie ??

Zobaczmy w Niemczech mega protesty przeciwko władzy.. Na Bliskim Wschodzie następuje eskalacja konfliktu , bo rząd Izraela nie jst zainteresowany pokojem.. Świat w wielkim pędzie zmierza ku katastrofie .

Godunow